Örtmedicin/Fytoterapi

Örtmedicin/Fytoterapi är en av de äldsta och mest beprövade terapiformerna inom den komplementära och alternativa medicinen. WHO räknar med att ungefär 80 % av världens befolkning använder sig i huvudsak av örter som läkemedel idag. Den består av behandling med medicinalväxter, både i förebyggande syfte och vid akuta och kroniska tillstånd för att förbättra hälsotillståndet. Man tar hänsyn till kroppens naturliga processer och egna läkningssystem och stödjer denna med örtmedicin. Det pågår mycket forskning och nya upptäckter görs hela tiden angående innehåll och verksamma beståndsdelar i växterna. Intresset av behandling med mediciner som är naturliga och utan många biverkningar blir allt större.