Frekvensmedicin

QRMA 

Man mäter t ex näringsstatus, hormoner, gifter, allergier, virus, svamp och parasiter.

Detta är ett utmärkt sätt att göra en hälsoanalys på även i förebyggande syfte.

OBERON

Man undersöker var underliggande problen ligger och behandlar med frekvenser.